Zamówienia Publiczne - archiwum

Aktualne zamówienia publiczne

Aktualne zamówienia publiczne dostępne są na stronie  kliknij tu

ZP/11/2015 - INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK - przetarg nieograniczony na LEKI ONKOLOGICZNE I INNE LEKI, Z PODZIAŁEM NA 28 PAKIETÓW (PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY)

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 02.11.2015 r., na podstawie art. 491 § w związku z art. 492 § pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło połączenie Spółek: Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) i COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca).
Wobec powyższego informujemy, że:


1. Aktualna nazwa spółki brzmi: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
                                                     COPERNICUS PL Sp. z o.o. (skrót nazwy)


2. Zarząd:
Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu
Krzysztof Wójcikiewicz – Wiceprezes ds. medycznych
Piotr Wróblewski – Wiceprezes ds. ekonomicznych


3. Numery ewidencyjne Spółki po połączeniu:
– KRS - 0000478705
– REGON - 221964385
– NIP - 583 316 22 78
– numer księgi rejestrowej - 000000011393


4. W wyniku połączenia uległa zmianie wysokość kapitału zakładowego Spółki COPERNICUS, który aktualnie wynosi: 268.998.000,00 PLN

 

W załączeniu (do pobrania) obowiązujący formularz oferty ze zaktualizowanymi danymi Zamawiającego:

--> FORMULARZ OFERTY (.doc)

--> OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - AKTUALIZACJA DANYCH (.pdf)

 

 

ZP/11/2015 - Zmiana do SIWZ w przetargu nieograniczonym na LEKI ONKOLOGICZNE I INNE LEKI, Z PODZIAŁEM NA 28 PAKIETÓW (PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY)

--> ZMIANA DO SIWZ (.pdf)

Więcej artykułów…

  1. ZP/11/2015 - Sprostowanie do ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na LEKI ONKOLOGICZNE I INNE LEKI, Z PODZIAŁEM NA 28 PAKIETÓW (PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY)
  2. ZP/11/2015 - SIWZ w przetargu nieograniczonym na LEKI ONKOLOGICZNE I INNE LEKI, Z PODZIAŁEM NA 28 PAKIETÓW (PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY)
  3. ZP/11/2015 - Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym na LEKI ONKOLOGICZNE I INNE LEKI, Z PODZIAŁEM NA 28 PAKIETÓW (PRZETARG UZUPEŁNIAJĄCY)
  4. ZP/8/2015 - Wyniki przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o., z podziałem na 61 pakietów
  5. ZP/9/2015 - WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I ANTYSEPTYCZNE, AKCESORIA, PŁYNY INFUZYJNE, Z PODZIAŁEM NA 13 PAKIETÓW
  6. ZP/8/2015 - Wyjaśnienia SIWZ (nr 2) w przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o., z podziałem na 61 pakietów
  7. ZP/9/2015 - WYJAŚNIENIA SIWZ (CZ. 2) W PRZETARGU NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I ANTYSEPTYCZNE, AKCESORIA, PŁYNY INFUZYJNE, Z PODZIAŁEM NA 13 PAKIETÓW
  8. ZP/8/2015 - Wyjaśnienia SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert w przetargu na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o., z podziałem na 61 pakietów
  9. ZP/9/2015 - WYJAŚNIENIA SIWZ (CZ. 1) W PRZETARGU NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I ANTYSEPTYCZNE, AKCESORIA, PŁYNY INFUZYJNE, Z PODZIAŁEM NA 13 PAKIETÓW
  10. ZP/9/2015 - ZMIANA SIWZ I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE I ANTYSEPTYCZNE, AKCESORIA, PŁYNY INFUZYJNE, Z PODZIAŁEM NA 13 PAKIETÓW
Saturday the 19th.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates