Unia Europejska

Końcowe cele zrealizowanego projektu

1.Rozbudowano Centrum przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku o  683,64 m2  powierzchni budynku w dwóch kondygnacjach.

Na  pierwszej  kondygnacji  372,25  m  2  znajduje  się Pracownia Diagnostyki    Obrazowej.  Na  drugiej  kondygnacji  311,39  m  2 znajduje  się gabinety lekarskich, sale chorych.

2. Zakupiono wyposażenia do rozbudowanej części budynku.

3. Zakupiono wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną - 12 szt

     - Rezonans Magnetyczny
     - Tomograf Komputerowy
     - Cyfrowy aparat RTG
     - 3 videokolonoskopów
     - 1 toru video
     - 2 videogastroskopów
     - 1 myjnia endoskopowa
     - mammograf cyfrowy
     - aparat usg

4. Zakupiono sprzętu komputerowego-25 zestawów raz serwer

5. Zakupiono systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs w pracowni RTG

6. Wykonano 1000 badań profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworu piersi-mammografie.

7. Przeszkolono 40  pracowników Centrum:

     - z zakresu obsługi i  współpracy z pacjentem
     - z zakresu obsługi nowo zakupionego  sprzętu

8. W wyniku realizacji projektu zatrudniono 17 pracowników.

unia

Początki projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2009r.  zawarło umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji wynosi 12 394 500,00 zł.

Przedmiotem projektu jest:

1.Rozbudowa Centrum przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku. Przewiduje się dobudowanie 683,64 m²  powierzchni budynku w dwóch kondygnacjach.

Na pierwszej kondygnacji 372,25 m ² będzie znajdowała się Pracownia Diagnostyki  Obrazowej,

w której zamontowana będzie aparatura medyczna:

- tomokomputer,

- rezonans magnetyczny,

- aparat RTG,

- mammograf cyfrowy,

Na drugiej kondygnacji 311,39 m ²  znajdować  się będzie 7 gabinetów lekarskich, sala spotkań.

Nowo wybudowany budynek będzie połączony z istniejącym budynkiem Centrum, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

2. Zakup wyposażenia

3.Zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej:

a)Wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej

b)Wyposażenie Pracowni endoskopii-w celu wykrycia pierwotnych nowot. jelita grubego i

żołądka, badań  profilaktycznych w kierunku nowotworu  jelita grubego, żołądka

- 3 videokolonoskopów

- 1 toru video

- 2 videogastroskopów

- 1 myjnia endoskopowa

4.Zakup sprzętu komputerowego- niezbędny dla lekarzy w celu opisu badania oraz uzupełniania dokumentacji

medycznej,

-25 zestawów komputerowych(monitor,drukarka,ups,komputer,system operacyjny)

-2 serwery

-oprogramowanie specjalistyczne(ORACLE,Windwows 2008,serwer licencje dostępowe i inne)

5.Zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów pacs w pracowni RTG oraz rozbudowa systemu PACS I i RIS pozwalająca na zwiększenie bezpieczeństwa danych

Niezbędny do archiwizacji badań, umożliwi oglądanie wszystkich badań jednego pacjenta na jednym monitorze co daje możliwość porównania i postawienia kompletnej diagnozy,

6.Badania profilaktyczne w kierunku wykrywania nowotworu piersi-mammografie

7.szkolenie pracowników Centrum :

- dotyczące współpracy z pacjentem

-  związane z zakupem nowego sprzętu

 

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług medycznych świadczonych przez Centrum jak również rozszerzenie programów dotyczących badan profilaktycznych. Powyższe cele Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku będą osiągnięte poprzez rozbudowę i wyposażenie publicznej infrastruktury zdrowotnej. W trakcie realizacji projektu zostanie zakupiony wysokospecajlistyczny sprzęt medyczny, który pozwoli na zwiększenie ilości wykonywania badań diagnostycznych i profilaktycznych. Celem projektu jest również przeszkolenie pracowników 40 pracowników Centrum.

Celem społeczno-gospodarczym projektu realizowanego przez Centrum jest stworzenie nowych miejsc pracy- zatrudnionych zostanie  dodatkowo 17 osób

Realizacja projektu przyczyni sie do :

- rozszerzenia metod diagnozowania poprzez wykonywanie badan takich jak tomokomputer , badanie rtg, rezonans magnetyczny,

- podniesienia jakości usług poprzez wykonywanie badan wysokospecajlistycznych na sprzęcie nowej generacji pozwalającym wykryć bardzo małe zmiany

- skrócenia okresu oczekiwania na badanie diagnostyczne.

- wydłużenia życia pacjentów. Wcześnie wykryta zmiana daje bardzo duże szanse na całkowite wyleczenie.

Pacjent po odpowiedniej kuracji będzie mógł wrócić do pracy.

- wzrostu zadowolenia pacjentów. Możliwość wykonywania badan diagnostycznych i udzielenia porad

konsultacji i leczenia w jednym miejscu sprawia ,ze pacjent czuje sie mniej zagubiony i nie traci czasu na szukanie innych placówek wykonujących dane świadczenia.

- podwyższenia jakości pracy personelu białego. Możliwość pracowania na najnowszym sprzęcie, sprawia ,ze personel jest stale szkolony i jest na bieżąco z nowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi na świecie.

Przewiduje się ,że całkowite zakończenie projektu nastąpi w 2013 r.

Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku informuje, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013 zakupiło w III kwartale 2012 r.  wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny:


TK

Wykonywane badania tomografii komputerowej:

Badania z lub bez kontrastu:

- głowy

- kręgosłupa

- stawów

- kości

- zatok

- oczodołów

- jamy brzusznej

- miednicy małej

- szyi

- twarzoczaszki

- tkanek miękich

Badania dynamiczne z kontrastem

- piersi

- przysadki

Dodatkowo

- ANGIO - MR naczyń mózgowych

- MRCP

- perfuzja mózgowa

- myelografia kręgosłupa

- urografia - MR

- stawy krzyżowo - biodrowe

MRI

Wykonywane badania rezonansu magnetyccznego:

Badania z lub bez kontrastu:

- głowy

- kręgosłupa

- stawów

- kości

- zatok

- oczodołów

- jamy brzusznej

- miednicy małej

- szyi

- twarzoczaszki

- tkanek miękich

Badania dynamiczne z kontrastem

- piersi

- przysadki

Dodatkowo

- ANGIO - MR naczyń mózgowych

- MRCP

- perfuzja mózgowa

- myelografia kręgosłupa

- urografia - MR

- stawy krzyżowo - biodrowe

MM

- mammografia

Rodzaj wykonywanych badań:

- klatka piersiowa P-A            

- czaszka

- kręgosłup L-S                     

- kręgosłup Th                 

- kręgosłup C

- kolioza (dzieci)                   

- miednica                        

- zatoki                       

- kolana                     

- staw skokowy   

- nadgarstek           

- dwie dłonie                    

-przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej                       

- kości długie           

- żebra

 

Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej

Uroczyste otwarcie rozbudowy Centrum przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku odbyło się 22 wrześnie 2010 r. Inwestycja zostałą zrealizowana w ramach projektu RPO WP 2007-2013 7 Oś priorytetowa – Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Działanie 7.1 pt: Infrastruktura ochrony zdrowia: „Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku”

Całkowity koszt realizacji: 12 394 500 zł
Środki z EFRR – 9 143 999 zł -75%
Samorząd WP -3 250 501 zł – 25 %
Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 82% całej inwestycji

Rozbudowa Centrum obejmowała I poziom 372,25 m 2 – w którym stworzona została Pracownia Diagnostyki Obrazowej oraz II poziom 312 m 2 –Oddział Chemioterapii Jednego Dnia wraz z gabinetami lekarskimi.

Zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej:
a) tomograf komputerowy
b) rezonans magnetyczny
c) cyfrowy aparat rtg
d) sprzęt endoskopowy (tor video, videokolonoskop, videogastroskop, myjnia endoskopowa)

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów Paks w pracowni RTG
Szkolenia pracowników ( w zakresie zakupu nowego sprzętu oraz dotyczące współpracy z pacjentami)

W ramach Projektu zostanie jeszcze zakupiona następująca aparatura:
- Mammograf cyfrowy
- Aparat usg
- Sprzęt endoskopowy (videokolonoskop, videogastroskop)

DLACZEGO POWSTAŁ TEN PROJEKT ?
1. Wprowadzenie kompleksowej usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
2. Poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych
3. Rozwój profilaktyki onkologicznej
4. Zwiększenie wykrywalności stanów przednowotworowych
5. Stworzenie nowych miejsc pracy

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates