Artykuły

Rozbudowa pracowni diagnostyki obrazowej

Uroczyste otwarcie rozbudowy Centrum przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku odbyło się 22 wrześnie 2010 r. Inwestycja zostałą zrealizowana w ramach projektu RPO WP 2007-2013 7 Oś priorytetowa – Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Działanie 7.1 pt: Infrastruktura ochrony zdrowia: „Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku”

Całkowity koszt realizacji: 12 394 500 zł
Środki z EFRR – 9 143 999 zł -75%
Samorząd WP -3 250 501 zł – 25 %
Do chwili obecnej zrealizowaliśmy 82% całej inwestycji

Rozbudowa Centrum obejmowała I poziom 372,25 m 2 – w którym stworzona została Pracownia Diagnostyki Obrazowej oraz II poziom 312 m 2 –Oddział Chemioterapii Jednego Dnia wraz z gabinetami lekarskimi.

Zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej:
a) tomograf komputerowy
b) rezonans magnetyczny
c) cyfrowy aparat rtg
d) sprzęt endoskopowy (tor video, videokolonoskop, videogastroskop, myjnia endoskopowa)

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Zakup systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów Paks w pracowni RTG
Szkolenia pracowników ( w zakresie zakupu nowego sprzętu oraz dotyczące współpracy z pacjentami)

W ramach Projektu zostanie jeszcze zakupiona następująca aparatura:
- Mammograf cyfrowy
- Aparat usg
- Sprzęt endoskopowy (videokolonoskop, videogastroskop)

DLACZEGO POWSTAŁ TEN PROJEKT ?
1. Wprowadzenie kompleksowej usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych
2. Poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych
3. Rozwój profilaktyki onkologicznej
4. Zwiększenie wykrywalności stanów przednowotworowych
5. Stworzenie nowych miejsc pracy

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates