Artykuły

Nadrzędna kategoria: Ogólne
Opublikowano

      I.        KRÓTKA HISTORIA PODMIOTU

Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku rozpoczęło swoją działalność przed 50 laty pod nazwą Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna. Początkowo nie posiadając własnej bazy lokalowej mieściła się ona w budynku PSK Nr 1 przy ul. Dębinki 7 i pełniła równocześnie rolę Poradni Przyklinicznej. W 1993 roku Przychodnia  przeniosła swoją działalność do budynku przy  ul. M. Skłodowskiej – Curie 2, który w 2001 roku poddano rozbudowie i modernizacji.

 

W 1999 roku nastąpiło przekształcenie jednostki w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a w 2004 roku zmianie uległa nazwa na Wojewódzkie Centrum  Onkologii.

 

W 2007 roku wydzierżawiono i zmodernizowano pierwsze i drugie piętro budynku przy Al. Zwycięstwa 31/32 w Gdańsku, do którego przeniesiono część działalności Centrum.

 

W latach 2008 – 2010 nastąpiła rozbudowa budynku przy Al. Zwycięstwa 31/32.

 

W roku 2010 Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Wojewódzkiemu Centrum Onkologii  budynek przy Al. Zwycięstwa 31/32 w nieodpłatne użytkowanie. Piętro III i IV zostało zmodernizowane w latach 2010 – 2014. Centrum kontynuowało działalność jako Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

02.11.2015r. nastąpiło połączenie Spółek: Wojewódzkie Centrum Onkologii Sp. z o.o. w Gdańsku ze spółką COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  poprzez przejęcie Centrum.

 

    II.        ZADANIA WOJEWÓZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

 

Do głównych zadań Wojewódzkiego Centrum Onkologii należy w szczególności:

1.     wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stacjonarnego,

2.     wykonywanie świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych,

3.     wykonywanie działalności laboratoryjnej, diagnostycznej oraz rehabilitacji leczniczej,

4.     prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej,

5.     zbieranie i analiza danych statystycznych o chorobach nowotworowych w województwie pomorskim,

6.     realizacja zadań dydaktycznych i uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych,

 

    III.        ZAKRES DZIAŁANIA

Wojewódzkie Centrum Onkologii udziela świadczeń z zakresu m.in.

a. świadczeń szpitalnych w zakresie:

*  onkologii/chemioterapii,

* hematologii,

* chirurgii onkologicznej,

b. świadczeń diagnostycznych,

c. ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie:

* onkologii,

* chirurgii onkologicznej,

* chirurgii ogólnej,

* hematologii,

* ginekologii,

* otolaryngologii,

* gastroenterologii,

* urologii,

* kardiologii,

* medycyny paliatywnej,

* zdrowia psychicznego,

d. świadczeń rehabilitacyjnych,

 

Wojewódzkie Centrum Onkologii udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz świadczeń komercyjnych.

 

  IV.        PERSPEKTYWY ROZWOJU

 

Liczba pacjentów Centrum w latach 2012-2014 systematycznie wzrasta:

w 2012 roku: 27 855 pacjentów

w 2013 roku: 29 935 pacjentów

w 2014 roku: 30 497 pacjentów

 

Centrum w 2014 roku udzieliło ponad 148 059 świadczeń medycznych w tym:

-  porady w  poradniach specjalistycznych,

- zabiegi w oddziale chirurgii,

- zabiegi w pracowni fizjoterapii

- osobodni  w chemioterapii,

-  osobodni w ośrodku dziennym rehabilitacji,

 

W 2014 roku wykonano również ponad 163 984 świadczeń w :

- Pracowni Diagnostyki Obrazowej,

- Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Friday the 22nd.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates